5 schrijfoefeningen ter inspiratie

Vijf creatieve schrijfoefeningen ter inspiratie


Lees eerst de schrijftips hieronder om vanuit je hart te kunnen schrijven:

Schrijf met pen en papier. Neem een fijne pen en een schrift van jou alleen.

Waarom schrijven met pen en papier: Het is wetenschappelijk bewezen, dat je met het schrijven met pen op papier meer gebieden in je hersenen activeert. Je linker- en rechterhersenhelft worden gestimuleerd om samen te werken. Je spreekt je creatieve én je cognitieve brein aan, waardoor je wat je kent/weet samenvoegt met creativiteit. Handmatig schrijven bevordert bovendien je concentratie, waardoor je beter in de flow van het schrijven komt. Door de traagheid van het schrijven vloeien de woorden automatisch uit je pen. Schrijven met pen en papier ontspant door de beweging, de concentratie en de traagheid van het schrijven. Het Platform Handschriftontwikkeling zegt dat je door het schrijven met de hand sneller bij je emoties komt.

Zoek een rustige plek waar je niet gestoord kan worden.

Lees eerst de schrijfopdracht door. Zorg dat je de tijd kunt bijhouden, bijvoorbeeld met  de stopwatch op je telefoon of een kookwekker.

Bij elke schrijfoefening blijf je achter elkaar doorschrijven. Pen niet van het papier halen. Als je het even niet meer weet, laatste woord herhalen tot er weer wat in je opkomt.

Denk er niet te veel bij na. Wees eerlijk naar jezelf, schrijf alles op wat er boven komt. Ga de tekst niet corrigeren.

Lees na een schrijfoefening de tekst hardop aan jezelf voor (en/of later aan iemand anders), zodat het dichter bij jezelf komt, jouw eigen stem krijgt.

1. Schrijfoefening roepnaam

Je levensverhaal begint bij je geboorte en je naam

Maak van je roepnaam een woordgedicht:

Schrijf de letters van je roepnaam onder elkaar en maak van elke letter een woord, associeer zonder er te veel bij na te denken, hieronder een voorbeeld met mijn roepnaam

I N E K E

I intuïtief

N nieuwsgierig

E educatief

K kleurrijk

E eigen-wijs

2. Schrijfoefening over de corona crisis

> Wat roept de 'Corona crisis' op bij jou, welke gevoelens, welke gedachten?

Zet de klok op 5 minuten en schrijf achter elkaar door, alles wat er in je opkomt zonder censuur.

> Hoe is je leven nu anders?

Zet de klok op 5 minuten en schrijf achter elkaar door, alles wat er in je opkomt zonder censuur.

Vul de volgende zinnen aan:

> Wat ik op dit moment verdrietig vind is .......

> Wat deze periode me brengt is ........

3. Schrijfoefening dankbaarheid

Ik ben dankbaar voor.....

Maak een lijstje van minstens 10 dingen, mensen en/of situaties.

4. Schrijfoefening levensverhaal schrijven

Vul de volgende zinnen aan met maximaal 5 regels per zin :

- Ik wil mijn levensverhaal schrijven omdat.....

- Ik hoop dat......

- Wat ik mezelf zou gunnen is......

- Ik wil nu meer stil staan bij.....

- Een concrete vraag die me bezighoudt is.....

- Als ik mijn levensverhaal heb geschreven dan.....

5. Gedicht oefening levensverhaal

Onderstreep de belangrijkste woorden in de geschreven zinnen van oefening 4.

De woorden die jou het meest raken.

Maak van 1 of meerdere van die woorden een elfje.

Een elfje is een gedichtje van elf woorden totaal in deze volgorde:

Een

 twee, drie

 vier, vijf, zes

 zeven, acht, negen, tien,

elf


Mijn 

levensverhaal schrijven

 is mijn doel

voor de komende weken

Verandering!